Thống kê blog Minh Sang cuối tháng 3

thong ke luot xem blog tran-minh-sang

Thống kê blog Minh Sang cuối tháng 3

Đây là thống kê các thông tin về số người và lượt truy cập blog trong thời gian đầu sử dụng Blogspot làm trang blog tranminhsang.com. Kể từ đầu tháng 4-2016 sẽ dùng sang nền tảng WordPress và các con số thống kê sẽ khó tiếp tục tiếp toàn bộ.

Bình luận bằng Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *