Lần đầu được thả chuồng đi “dọc” nước

Lần đầu được thả chuồng đi “dọc” nước.

20/6/2016 tại lô K1, bờ kênh.

Về trang chủ website: Trần Minh Sang.

Bình luận bằng Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *