Tên trộm xe nhỏ tuổi nhất thế giới

Tên trộm xe nhỏ tuổi nhất thế giới. Lần đầu làm phi vụ mà bị camera quay rồi mọi người ơi 🙁

Bình luận bằng Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *