admin

Sinh nhật Minh Sang tròn 2 tuổi 8/5/2017

Sinh nhật Minh Sang tròn 2 tuổi 8/5/2015 – 8/5/2017 Tiệc nhỏ tại nhà, lô k1, đường NE8, Mỹ Phước 3, Bình Dương. Video clip: Xem thêm video hình ảnh… tại: https://www.facebook.com/ytuongquang/media_set?set=a.10209264000383572.1428807526&type=3